liakok.nl, Over mij

Mijn werk ademt over het algemeen een wat nostalgische poëzie, contemplatie en (ingehouden) emotie.

Ik probeer iets uit te drukken zonder dat ik een expliciete boodschap wil brengen; een existentieel levensgevoel.

Het centrale thema in mijn werk is de existentie in zijn kwetsbaarheid en kracht. Het delicate evenwicht tussen beiden intrigeert me.

In het vastleggen in verf breng ik het op een hoger plan en schemert er iets door van het bestaan in zijn vragen, zijn dramatiek en mysterie.
Neem bijvoorbeeld het moment waarin bij de mens verlangen èn enig besef van de omvang van het menselijk tekort samensmelt; bijvoorbeeld het verlangen naar symbiose met een ander en het besef van existentiële eenzaamheid. Het – vaak pas door schade en schande gerealiseerde – besef dat het hoogst haalbare in intermenselijke relaties de status van ‘intieme vreemden’ nooit zal overstijgen. Het besef dat de mens zelfs zichzelf een ‘intieme vreemde’ blijft; nooit wetend waar hij wel en niet toe in staat zou zijn als… en waarbij op onbewust niveau drijfveren een rol spelen die nooit gekend zullen worden.
Neem het moment in de ons omgevende natuur waarbij het verval het wint van de bloei.

Je zou kunnen zeggen dat mijn werk de menselijke staat en de natuur onderzoekt en dan met name het boeiende grensvlak tussen kracht en kwetsbaarheid; bloei en verval.

De dingen die ik aanvoel wil ik laten verstillen in een beeld. In de wetenschap dat het moment weliswaar gevangen kan worden in een zichzelf overstijgend beeld, maar dat tegelijk de reikwijdte ervan ons altijd ontsnapt. Het mysterie is groter dan de mens.

Ter inspiratie kan ik soms gebruik maken van bestaande plaatjes uit een breed scala aan bronnen en laat ik me bij alles leiden door mijn eigen emotie, picturale en/of narratieve elementen, soms gecombineerd met een bestaand gedicht. Dit alles met verschillende materialen en op verschillende dragers en formaten.

Mijn werk bevindt zich in privé-en bedrijfscollecties in en buiten Europa: Nederland, Engeland, Denemarken, Luxemburg, België, Oostenrijk, Duitsland, Polen, U.S.A.; Het is in 2024 gebruikt als bookcover voor een Servische vertaling van een NL boek (zie c.v. en publicaties).
Een representatief deel ervan is te vinden op deze site.
Het is te koop. Voor informatie over nog beschikbaar werk, prijzen of welke vraag dan ook, kan altijd contact worden opgenomen.