Mijn werk ademt over het algemeen een wat nostalgische poëzie, serene berusting en (ingehouden) emotie.
Ik probeer iets uit te drukken zonder dat ik een expliciete boodschap wil brengen; een existentieel levensgevoel.
Het centrale thema in mijn werk is  ‘de mens met een verhaal’.  Je kan ook zeggen de menselijke existentie in zijn kwetsbaarheid en tegelijkertijd zijn kracht en schoonheid. In het vastleggen van een bevroren moment in verf, breng ik het op een hoger plan en schemert er iets door van het menselijk bestaan in zijn vragen, zijn dramatiek en mysterie. Mijn werkt toont de mens vaak als een wat verloren aanwezige in een niet of minimaal nader gedefinieerde omgeving. Het gaat ook over het moment waarin het verlangen en enig besef van de omvang van het menselijk tekort samensmelt; neem bv het verlangen naar symbiose met een ander en het besef van existentiële eenzaamheid. Het -vaak pas door schade en schande gerealiseerde- besef dat het hoogst haalbare in intermenselijke relaties de status van ‘intieme vreemden’ nooit zal overstijgen. Het besef dat de mens zelfs zichzelf een ‘intieme vreemde’ blijft; nooit wetend waar hij wel en niet toe in staat zou zijn als…..en waarbij op onbewust niveau drijfveren een rol spelen die nooit gekend zullen worden.
Je zou kunnen zeggen dat mijn werk de menselijke staat onderzoekt en dan met name de kwetsbare kant ervan.
De dingen die ik aanvoel wil ik laten verstillen in een beeld. In de wetenschap dat het moment weliswaar gevangen kan worden in een zichzelf overstijgend beeld, maar dat tegelijk de reikwijdte ervan ons altijd ontsnapt.
Dat alles in het besef dat het mysterie groter is dan de mens.

Ter inspiratie maak ik gebruik van bestaande plaatjes uit een breed scala aan bronnen zoals advertenties, kranten, tijdschriften, persoonlijk fotoalbum; gericht gezocht of toevallig tegenkomend. Vervolgens herinterpreteer ik deze; verander context, haal delen eruit en voeg delen toe en laat me daarbij leiden door mijn eigen emotie,  picturale en/of narratieve elementen, soms gecombineerd met een bestaand gedicht.
Dit alles met en op verschillende materialen, dragers en formaten.

Een representatief deel van mijn werk is te vinden op deze site.
Het werk is te koop. Voor informatie over nog beschikbaar werk, prijzen of welke vraag dan ook, kan via het contactformulier op deze site contact worden opgenomen.